TR    EN
Laminar Flow Cihazları
Hijyenik Ekipmanlar
 
Laminar Air Flow Ünitesi

Temiz oda; partikül ve mikro organizma sayısının, sıcaklığın, nem oranının, taze hava miktarının, ortam hava basıncının, hava hareketlerinin ve buna benzer parametrelerin kontrol altında tutulduğu kapalı ortamlardır. Hastanelerde bulunan ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, sterilizasyon, IVF üniteleri, genetik laboratuarlar vb. alanlar temiz oda olarak sınıflandırılır.

Laminar Flow ünitelerinin kullanıldığı sektörleri sıralarsak; özellikle ameliyathaneler, ilaç endüstrisi, kimya endüstrisi, gıda üretimi, elektronik endüstrisi ve araştırma laboratuarları olarak öne çıkmaktadır.

Laminer akışlı temiz odalarda hava akışı, bir çizgi şeklinde akmaktadır. Birbirine paralel olan bu akım çizgilerinin her noktasında, havanın hızı sabittir (masa 0.22 m/sn-0.28 m/sn). Türbülanslı akışta ise hava akışı düzensiz hava akım çizgileri rastgeledir (0.35 m/sn-0.55 m/sn).

Yapılan bir deneyde aynı kirlilik oranındaki laminer türbülanslı akış yönüne konan besi kabında, laminer akışta kaba yapışan mikroorganizmaların sıfır, türbülanslı akışta ise 200 adet olduğu görülmüştür. Burdan çıkan sonuca göre, hijyenik uygulamalarda mutlaka laminer akış sağlanmalıdır.

Ameliyathanelerde verilecek olan hava, hijyenik klima sistemlerinden geçirilmeli DIN 24185'e uygun olarak "B2" ve"C" filtrelemelerine uygunluk göstermelidir.Bu şekilde hazırlanan hava laminer flow tavan muhafasında yüksek performans filtreler ile süzülür. Hava bu sistemden geçerek ameliyathaneye verilir.Hava giriş ısısı, ameliyathanenin ortalama ısısındandaha düşük olacak şekilde fark 1-3 C olmalıdır.

Laminar Flow ünitelerinin önemini irdelersek; ameliyat anında ortamın hava kalitesinin hijyen sınırları içerisinde olmaması, hastanın ameliyat sırasında enfeksiyona yakalanma riskini arttırmaktadır.Laminar flow üniteleri bu problemi gidermek için üretilmiştir.Bu üniteler ameliyat yapılan bölgede bulunan hasta ve doktorların üzerinde laminar akım oluşturarak, bakteri, virüs ve mikroplardan korunmasını sağlar.

Laminar akımlı tavan hava dağıtıcıları ameliyat masasının tam üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.Laminar akım dağıtım plenumunun altına gelen kısımdaki mevcut havayı iterek, yani onun yerini alarak aerodinamik bakımdan kontrollü steril hava akımını yarattığı için ayrıca bir iç kabine ihtiyaç göstermez.Bu şekilde sistem ilk yatırım maliyetinin düşük olması nedeniyle de tercih göstermektedir.Düşey hava akımı ile aşağıya itilen mikrop ve tanecikler döşeme ve/veya tavan menfezlerinden dışarıya atılırlar.Ameliyathane içinde yaratılan artı hava basıcı ile teiniz hava alanına çevreden ve dışarıdan kirli havanın sızmasına mani olunur.

Uygulamada laminar akıma engel olan en önemli etkinin ameliyathane lambası olduğunu görürüz.Lambanın verdiği ısı vasıtasıyla yarattığı serbest konveksiyon akımın laminar akımı bozmaya çalışır.

Dolayısıyla lambanın büyüklüğü ve yeri de çok büyük önem arz eder.En uygun durum lambanın mümkün mertebe çok spotlu, küçük çaplı ve ameliyat ekibinin arkasında yer almasıdır.

Laminar flow üfleme sistemi çalıştığı sürece filtrenin geçirgenliği düşer, basınç farkı ise yükselir.Geçirgenlik, diferansiyel manometre ile belirlenir.

Bu amaçla muhafazanın giriş ve çıkışına iki adet boru girişe monte edilmiştir.Basınç farkı nominal değerin iki katına çıktığında filtre değiştirilmelidir.

 

Resirküler Sistem

Resirküler sistemin %100 taze havalı sistemden farkı havanın bir kısmının ortamdan alınıp filtrelenerek tekrar ortama basılmasıdır.Taze hava ile ortam havasının karışması sağlanır.Bu işlemi gerçekleştirebilmek için laminar flow girişinden önce radyalfanların sistemi takviye etmesi sağlanır.Radyal fanlar hızları ayarlanabilir ve ses seviyesi düşük olarak tercih edilmiştir.

Ortamdan emilen havanın bir kısmı dışarı atılırken bir kısmı tekrar ortama gönderileceği için emiş esnasında kaba taneleri filtrelemek için emiş kanalının ilk noktasına lif tutucu menfezler konulur.

 

Seçim Programları
DOWNLOAD
Kurumsal
İnsan Kaynakları
Sertifikalar
Ürün Grupları
Seçim Programları
Teknofan Katalog (pdf)
Şubelerimiz
Site Haritası